16. Apakah yang akan terjadi kepada harta kesatuan sekerja yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja?

Harta kesatuan sekerja itu akan diletakhakkan kepada KPI dan seterusnya akan dihasilkan bagi tujuan melangsaikan hutang kesatuan sekerja itu.