Senarai Ketua Pengarah Insolvensi - 1990's

Tuan Haji Idris Bin Haji Othman Tuan Haji Idris Bin Haji Othman
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1997-1998

Tuan Abdul Halim Bin Aman Tuan Abdul Halim Bin Aman
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1996-1997

Tuan Wan Adnan Bin Muhamad Tuan Wan Adnan Bin Muhamad
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1994-1996

Puan Sri Datin Rosaini Binti Mustaffa Puan Sri Datin Rosaini Binti Mustaffa
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1992-1994

Indeks Artikel