Senarai Ketua Pengarah Insolvensi - 1980's

Puan Salmah Binti Abdul Rahman Puan Salmah Binti Abdul Rahman
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1988-1992

Tuan Hashim Bin Dato' Yusof Tuan Hashim Bin Dato' Yusof
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1988

Puan Norazian Binti Shaari Puan Norazian Binti Shaari
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1987-1988

Tuan Mohd. Noor Bin Abdullah Tuan Mohd. Noor Bin Abdullah
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1986-1987

Tuan Abu Bakar Bin Awang Tuan Abu Bakar Bin Awang
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1984-1986

Tuan Mohtar Bin Abdullah Tuan Mohtar Bin Abdullah
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1984

Tuan Yap Cheng Boon Tuan Yap Cheng Boon
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1982-1984

Tuan Mohtar Bin Abdullah Tuan Mohtar Bin Abdullah
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1980-1982

Tuan Ahmad Fairuz Bin Dato' Sheikh Abdul Halim Tuan Ahmad Fairuz Bin Dato' Sheikh Abdul Halim
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1980

Tuan Tengku Baharuddin Shah Bin Tengku Mahmud Tuan Tengku Baharuddin Shah Bin Tengku Mahmud
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1980

Indeks Artikel