Senarai Ketua Pengarah Insolvensi - 1970's - 1960's

Tuan Abdul Murad Bin Sheikh Ismail Tuan Abdul Murad Bin Sheikh Ismail
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1978-1979

Tuan Mokhtar Bin Haji Sidin Tuan Mokhtar Bin Haji Sidin
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1976-1977

Tuan Fong Seng Yee Tuan Fong Seng Yee
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1974 - 1976

Tuan Gulam Mustafa Bin Nadar Ali Tuan Gulam Mustafa Bin Nadar Ali
Pejabat Kebankrapan
1970 - 1973

Tuan E. E. Sim Tuan E. E. Sim
Pejabat Kebankrapan
1968 - 1970

Tuan K. Somasundram Tuan K. Somasundram
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1965 - 1968

Tuan Baharuddin Bin Mohamed Yaacob Tuan Baharuddin Bin Mohamed Yaacob
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1961 - 1962

Tuan M. M. Hashim Tuan M. M. Hashim
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1960

Indeks Artikel