Senarai Ketua Pengarah Insolvensi - 1950's - 1930's

Tuan Harun Bin Idris Tuan Harun Bin Idris
Pejabat Pegawai Pemegang Harta
1958 - 1959

Sir J. G. Adams Sir J. G. Adams
Pejabat Kebankrapan
1956 - 1957

Sir M. G. Neal Sir M. G. Neal
Pejabat Kebankrapan
1955 - 1956

Sir J.B. Prentis Sir J.B. Prentis
Pejabat Kebankrapan
01.04.1946 - 1955

No Record Found No Record Found
Pejabat Kebankrapan
1930 - 1945

Tuan Raja Musa Bin Raja Bot Tuan Raja Musa Bin Raja Bot
Pejabat Kebankrapan
1927 - 1930

Indeks Artikel